Συνεδρίες για τα παιδιά μας στο χώρο μας με θεραπευτικά σκυλάκια από τις εθελόντριες από το καταφύγιο ζώων της Σούδας (The Souda Shelter Project)

Οι σκύλοι θεραπείας είναι αυτό που φανερώνει και η ίδια η φράση: μια εναλλακτική (ή και συμπληρωματική) θεραπεία μέσω ζώων ή δια μέσου των ζώων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ιδιαίτερα θετική επίδραση έχει η επαφή με τα ζώα για άτομα που ανήκουν στις αποκαλούμενες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες . Είτε πρόκειται…

Περισσότερα