Είμαστε Σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό – Μη κερδοσκοπικό (Ν. 272/92, αποφ. Νομάρχη αρ. πρωτ. 13758/18-9-95) ΦΕΚ 1023/β/11-11-96 και ειδικώς πιστοποιημένο βάση του ΦΕΚ Τεύχος ΄Β Αρ1557/8-5-2019. Ανήκουμε στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων με αρ. 13417ΣΥΝ12046038Ν.

Εδώ και 28 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ φιλοξενεί παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση – σπαστική τετραπληγία και βαριά νοητική υστέρηση, (πολυανάπηρα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε καμία άλλη δομή στο νομό) με επίκεντρο το παιδί.

Είμαστε περήφανοι γιατί το 2001 βραβευτήκαμε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Στεφανόπουλο ως η καλύτερη Κοινωνική Δομή στα Χανιά, μετά από ψηφοφορία των δημοσιογράφων του Νομού Χανίων, (πήραμε 53 ψήφους από 53 ψηφίσαντες στο σύνολο).

Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με όλους τους Φορείς και τις Υπηρεσίες του Νομού, το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ έχει εγκριθεί σαν πλαίσιο πρακτικής άσκησης από το ΑΤΕΙ Ηρακλείου, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, της Σχολής ΣΕΥΠ από το 2006. Σημαντική προσπάθεια επίσης γίνεται και στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα μέσα από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με Σχολεία, Δημόσια και Ιδιωτικά όλων των βαθμίδων.

Το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά έχει σταθερή χρηματοδότηση από τα ασφαλιστικά ταμεία των παιδιών, όσων αφορά τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα στο σύνολο τους. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας έχουμε δίπλα μας και τους Χανιώτες συμπολίτες μας, των οποίων οι δωρεές αποτελούν κύρια πηγή εσόδων και βοηθάνε στη λειτουργία του Κέντρου μας, εκτός όμως από το οικονομικό κομμάτι μας παρέχουν το πιο σημαντικό, ηθική υποστήριξη και δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας.

Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε 20 παιδιά και λειτουργούμε καθημερινά από τις 7:30πμ έως τις 19:30μμ και τα Σάββατα από τις 8:30πμ έως τις 16:30μμ.